TEHNOOPTIMIZAM/
TEHNOPESIMIZAM

međunarodni
festival dizajna
27/9–1/10/17
TMNT-DISKONT

TEMA FESTIVALA: TEHNOOPTIMIZAM / TEHNOPESIMIZAM

Kustosice: Karla Paliska i Petra Milički

Odnos čovjeka i tehnologije je oduvijek bio složen i ambivalentan. Od samih početaka do danas, čovjek koristi tehnologiju kao alat kojim spoznaje i oblikuje sebe i svoju stvarnost. Pojava novih tehnologija tu stvarnost često izaziva i redefinira, što uzrokuje široki dijapazon različitih reakcija – od otpora do oduševljenja. Dok jedni u inovacijama vide ostvarenje fantazija i snova o boljem životu, drugima su one izvor straha i frustracija. Ove dvije krajnosti, s kojima ćemo zaokružiti široki spektar odnosa spram tehnologije, u popularnom javnom diskursu opisuju se kao tehnooptimizam i tehnopesimizam. Ako je tehnooptimizam obilježen kao neumorna vjera u svemogućnost tehnologije da riješi i najizazovnija društvena pitanja, tehnopesimizam je onaj koji tehnologiju smatra izvorom niza novih društvenih problema.

U okviru teme ne zanima nas samo način na koji raznolikost stavova spram tehnologije formira javnu raspravu, već i kako se takvi stavovi reflektiraju u oblikovanju našeg svakodnevnog okruženja. Upravo je zato dizajn, koji kroz korištenje i oblikovanje tehnologije nastoji odgovoriti na aktualne i buduće društvene potrebe, nezaobilazno mjesto rasprave o efektima tehnoloških rješenja. Uz bok tehnologiji, koja sve intenzivnije prožima svakodnevni život i preuzima funkcije koje je tradicionalno izvršavao čovjek, dizajn poprima nova područja djelovanja. Tako dizajn više nije samo praksa oblikovanja predmeta, usluga i procesa koji zadovoljavaju društvene potrebe, već i mjesto konfrontacije gdje se kroz te iste predmete, usluge i procese propituju i razotkrivaju problemi njihovih pozadinskih ideoloških struktura. U tom smislu, uloga dizajnera nije samo promišljanje i projektiranje funkcionalnih, inovativnih i racionalnih aplikacija tehnologija u svakodnevnom životu, već i implikacija njihove primjene. To znači da, osim ekonomskih, socioloških i političkih pitanja, dizajner nerijetko formulira i pitanja etičke naravi.

Kroz izložbeni, edukativni i diskurzivni program ovogodišnjeg festivala Plan D prezentirat ćemo najširi spektar dizajnerskih praksi koje obrađuju različita promišljanja pri oblikovanju i korištenju tehnologije u dizajnu svakodnevnog okruženja. Odnosno, prakse i projekte koji perpetuiraju dominantne tehnološke paradigme, ali i one koje ih propituju i izvrću. Pritom ćemo se nadovezati na niz drugih disciplina koje tvore nezaobilazan fundus znanja i smjernica s kojima možemo rasvijetiliti isprepletenost svakodnevnog života s tehnologijom, ali i prikazati sposobnost dizajnerske prakse u artikuliranju novih pristupa u suvremenom diskursu o tehnologiji.

datum objave
07/09/2017